Uroczystości pogrzebowe Ks. Prałata Stanisława Chrzana

Dnia 23 maja 2019 roku zmarł długoletni proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, ks. prałat Stanisław Chrzan.Urodził się 17 maja 1934 roku w Borkach. Egzamin dojrzałości złożył w Szczucinie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 26 czerwca 1960 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Nockowa, Przyszowa, Męcina, Ropczyce i Bobowa. W latach 1974 – 2004 pełnił urząd proboszcza parafii Bobowa. Ponadto sprawował obowiązki notariusza, a następnie dziekana dekanatu Bobowa oraz dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Bobowa. Po złożeniu urzędu proboszcza pozostał w parafii Bobowa w charakterze rezydenta. Od 2018 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa
w Tarnowie. W 1997 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 27 maja, kiedy to przywitaliśmy na bobowskim rynku trumnę z ciałem śp. Księdza prałata. O godz. 12.00 była sprawowana liturgia Mszy Świętej w kościele św. Zofii. Przewodniczył i Słowo Boże wygłosił dziekan dekanatu bobowskiego ks. Tadeusz Sajdak. Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęło się czuwanie przy trumnie księdza prałata. O godz. 15.00 proboszcz parafii ks. dr. Marian Chełmecki poprowadził modlitwę koronki do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył dziekan dekanatu ciężkowickiego ks. prałat Jan Zając. Czuwanie przy trumnie zmarłego kapłana zakończyliśmy o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Dzień 28 maja 2019 r. na długo pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach. O godz. 11.00 rozpoczęły się główne uroczystości pogrzebowe ks. prałata Stanisława Chrzana. Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz w koncelebrze z ponad sześćdziesięcioma kapłanami. W modlitwę w intencji zmarłego kapłana włączyło się ponad 30 sióstr zakonnych. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili:

– Burmistrz Miasta Bobowa – pan Wacław Ligęza wraz z małżonką

– Przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Małgorzata Molendowicz

– Sekretarz Gminy Bobowa – pani Zdzisława Iwaniec

– Radni Rady Miejskiej w Bobowej

– Radni Powiatu Gorlickiego

– Dyrektorzy Szkół

– Sołtysi

– Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Bobowa

– Poczty Sztandarowe

– Orkiestra Strażacka

– Chór Parafialny Cantate Deo

Słowa podziękowania w stronę zmarłego księdza skierowali

– Barbara Kowalska – w imieniu wspólnoty parafialnej

– Burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza – w imieniu samorządu Miasta i Gminy Bobowa, którego zmarły kapłan był Honorowym Obywatelem

– ks. prałat Karol Pękala – kursowy kolega

– ks. dr Marian Chełmecki

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy, a było ich ok. ponad 2000 udali się w kondukcie żałobnym na cmentarz komunalny w Bobowej, gdzie spoczęło ciało zmarłego kapłana. Wymownym symbolem było trzykrotne uniesienie trumny przy wejściu do kościoła parafialnego, który obecnie przechodzi gruntowny remont. Księdza Prałata żegnały: rozbrzmiewające dzwony kościołów św. Zofii i Wszystkich Świętych oraz dźwięk syren strażackich.

Wprowadzenie ciała zmarłego ks. Prałata Stanisława Chrzana do kościoła św. Zofii.

Uroczysta Msza Święta pogrzebowa  Śp.+ Księdza prałata Stanisława Chrzana pod przewodnictwem Bp Leszka Leszkiewicza
28.05.2019 r.

Odprowadzenie trumny z ciałem ks. Prałata na cmentarz