Tydzień misyjny

W dniach 21 – 27 października 2018 roku w całym kościele powszechnym trwał Tydzień Misyjny. Tydzień Misyjny to czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach. Hasło tegorocznego tygodnia misyjnego to: „Pełni Ducha i posłani.” Pomocą w przeżywaniu tygodnia misyjnego w naszej parafii było nabożeństwo różańcowe, podczas którego dzieci odmawiały różaniec w różnych językach świata. Nieodzownym elementem były okolicznościowe dekoracje i stroje. Nad przebiegiem tygodnia misyjnego czuwała s. Justyna – która opiekuje się grupą misyjna w naszej parafii.