Zabezpieczenie fundamentów kościoła św. Zofii

12 października 2012

W połowie października 2012 r. zakończono remont przy fundamentach świątyni św. Zofii. Prace te trwały od połowy sierpnia a miały na celu osuszenie fundamentów i zabezpieczenie całego budynku przed wilgocią. Są to działania bardzo kosztowne, ale równocześnie nieodzowne aby mogły być prowadzone kolejne inwestycje. Po nich trzeba jeszcze kilku lat, aby kościół całkowicie odnowić.
We wtorek 9 października pochowano w mogile szczątki około 20 zmarłych, których kości odkopano podczas prac przy fundamentach. To nasi przodkowie są tam pochowani. Pamiętajmy aby dbać o to miejsce, zwłaszcza przed zbliżającymi się Świętami Wszystkich Świętych.