2011.01.12 – Śp. Ks. Kazimierz Jedynak

W dniu 12 stycznia 2011 roku zmarł ks. mgr Kazimierz Jedynak (brat ks. Mariana Jedynaka). Msza święta pogrzebowa miała miejsce w kościele parafialnym w Kaninie, 14 stycznia o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostało złożone w krypcie kaplicy cmentarnej. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Andrzej Jeż.
Ks. mgr Kazimierz Jedynak urodził się 12 lutego 1951 roku w Brzesku. Pochodził z parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Po ukończeniu Szkoły Średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 6 czerwca 1976 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Łużna, Czermin, Podegrodzie, Gumniska i Cikowice. Od roku 1989 pełnił urząd proboszcza parafii Kanina.