Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego

Stało się. Wakacje już się skończyły. Dziś w naszym parafialnym kościele dziękowaliśmy Bogu za czas odpoczynku i prosiliśmy o łaski na nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Mszy świętej o godz. 8.00 zebrała się młodzież szkół średnich, a we Mszy świętej o godz. 8.00 uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, katecheci oraz rodzice. Niech Matka Boża Bolesna, Stolica Mądrości uprasza potrzebne łaski na nowy rok nauki.