„Rożaniec do Granic”

7 października 2017 r. ok. 100 osób wraz z duszpasterzami: ks. Proboszczem i ks. Damianem udało się do Wysowej, aby wziąć udział w akcji – „ Różaniec do Granic”. Po uroczystej Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym w Wysowej, ponad 1700 osób udało się na granice naszego państwa (Blechnarka oraz góra Jawor), żeby modląc się czterema częściami różańca świętego polecać spawy naszego kraju i całego świata.