Procesja różańcowa ulicami miasta 2019

Jest tradycją naszej parafii, że w niedzielę rozpoczynającą rekolekcje parafialne przeżywamy różaniec ulicami naszego miasta. Jest to swoista manifestacja wiary i zawierzenia Maryi, gdzie wiele osób uczestniczy w modlitwie różańcowej. Rozważania w tym roku przygotowała grupa im. Ks. Jana Czuby. Stacje różańcowe znajdują się przy kapliczkach znajdujących się na trasie naszej procesji różańcowej. Jest to piękne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty parafialnej.