Prace remontowe przy kościele Wszystkich Świętych

Końcem maja życie liturgiczne naszej wspólnoty przeniosło się do kościoła św. Zofii. W tym czasie rozpoczęły się gruntowne prace remontowo – konserwatorskie kościoła Wszystkich Świętych w Bobowej. Dzięki dofinansowaniom instytucji państwowych, wsparciu Urzędu Miasta Bobowa oraz bezinteresownej pomocy parafian prace ruszyły z wielkim rozmachem. Dotychczas wykonano:

  • zbicie tynków z muru przykościelnego i uzupełnienie jego braków
  • rozbiórka budynków gospodarczych przylegających do muru kościelnego
  • wycinka drzew z placu kościelnego oraz usunięcie korzeni
  • wywiezienie i zabezpieczenie wyposażenia kościoła
  • demontaż zniszczonych elementów drewnianych
  • zerwanie starej posadzki, przygotowanie podłoża i wykonanie wylewki betonowej w kościele