2011.08.13 – Pożegnanie S. Rode

13 sierpnia 2011 r. o godz. 18.30 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. sprawowanej w int. S. Rode. Dziękowaliśmy Bogu za Jej trzyletnią posługę w naszej parafii jako organistki. Chór parafialny "Cantate Deo" prowadzony z zaangażowaniem przez Siostrę uświetnił tę Eucharystię.
Siostra Rode zostaje posłana przez Matkę Generalną Zgromadzenia na swoją poprzednią placówkę do Rzeszowa.