Pożegnanie ks. Damiana i Sióstr Ines i Gracji

W niedzielę 16 sierpnia 2020 r. nasza parafia pożegnała ks. Damiana, S. Ines i S. Grację.

Ks. Damian Płaza do Parafii Wszystkich Świętych w Bobowej przybył w czerwcu 2017 r. Przez 3 lata swojej kapłańskiej posługi był katechetą w Szkole Podstawowej w Bobowej i Brzanie oraz sprawował opiekę duszpasterską nag młodzieżą w parafii.

Siostra Ines – przełożona sióstr Dominikanek w Bobowej. Od 2014 r. pracowała w parafii jako organistka i dyrygent chóru parafialnego „Cantate Deo”.

Siostra Gracja w parafii od 2012 r. gdzie przez 8 lat posługiwała jako katechetka w Szkole Podstawowej i w szkołach średnich w Bobowej, a także prowadziła Dziewczęcą Służbę Maryjną.

Podczas uroczystej Mszy Świętej cała wspólnota parafialna modląc się dziękowała za dar ich posługi w Bobowej, prosząc o potrzebne łaski na dalsze lata swojej kapłańskiej i zakonnej posługi.

Swoje wyrazy wdzięczności za pracę w parafii w imieniu całej wspólnoty złożyli: Proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki, przedstawiciele Rady Parafialnej, przedstawiciele Stowarzyszeń Katolickich działających w parafii, przedstawiciele grup modlitewnych, Liturgiczna Służba Ołtarza i Dziewczęca Służba Maryjna.