Nowi aspiranci przyjęci do LSO

W Święto św. Stanisława Kostki - patrona LSO, 18 września 2021 r., 23 chłopców z klasy trzeciej zostało uroczyście przyjętych do grona aspirantów (okres formacji przygotowującej do bycia ministrantem). Błogosławieństwa dokonał proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki. Opiekę nad grupą sprawuje ks. Jarosław Kokoszka - rejonowy duszpasterz LSO.