Ksiądz Proboszcz udziela dyspensy

Z racji uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Bolesnej w naszej parafii, Ksiądz Proboszcz dr Marian Chełmecki mocą Urzędu Proboszcza na podstawie Kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego udziela na terenie całej parafii jednorazowej dyspensy od pokarmów mięsnych dnia 15.09.2017 r.

Proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku dyspensy od wstrzemięźliwości od posiłków mięsnych z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. ( zob. Kodeks Prawa Kanonicznego 1245)