2011.02.19 – Śp. Ks. Abp Józef Życiński

+ Abp. Józef Życiński

W 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powołał Ks. Józefa Życińskiego go do godności biskupiej, powierzając jego pasterskiej trosce diecezję tarnowską. Urząd Biskupa Tarnowskiego pełnił

od 4.11.1990 r. do 14.06.1997 r., kiedy to został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Dnia 10 lutego 2011 r. odszedł do wieczności. Pogrzeb odbył się 19.02.2011 r. w Lublinie.

W trakcie swojej pasterskiej posługi odwiedzał także naszą parafię.
W kronice parafialnej czytamy:
Poniedziałek – 12.12.1994: Do parafii przybył ks. Bp Ordynariusz Józef Życiński by wziąć udział w dekanalnym dniu skupienia dla kapłanów dekanatu bobowskiego. W kościele zgromadziło się bardzo dużo wiernych z tej okazji. Ks. Biskup podczas Mszy św. wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najśw. Sakramentu. Następnie na plebanii odbyło się spotkanie ks. Biskupa z kapłanami pracującymi w dekanacie.
Sobota – 2.06.1996: Dzień rozpoczęcia wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez Ks. Bpa Ordynariusza Józefa Życińskiego. O godz. 17-tej przyjechał ks. Biskup witany przez licznie zgromadzonych wiernych przy dźwiękach dzwonów i orkiestry dętej. Pogoda dopisała. Powitany przez przedstawicieli wszystkich stanów rozpoczął Mszę św. podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 75 osobom – młodzieży klas VIII. Po Mszy św. spotkanie z nauczycielami szkół z naszej parafii. Przybyło kilkadziesiąt nauczycieli na czele z Kuratorem Nowego Sącza panem Jerzym Nalepką – naszym parafianinem. Spotkanie przebiegało w radosnym nastroju. Ks. Biskup swoja bezpośredniością stworzył atmosferę rodzinną. Nauczyciele dzielili się swoimi sprawami a ks. Biskup wskazywał na doniosłość zawodu nauczyciela i wielka odpowiedzialnością za młode pokolenie. Biskup serdecznie żegnany przez nauczycieli opuścił salę spotkania.
Po kolacji odbyło się spotkanie z członkami Rady Gospodarczej, Rady Duszpasterskiej, Poradni Rodzinnej, Caritasu i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Przedstawiciele poszczególnych grup składali sprawozdanie ze swej działalności. Ks. Biskup wskazywał na wielką rolę świeckich w działalności Kościoła a następnie podpisywał księgę protokołów lub kronikę którą prowadzą poszczególne grupy.
Niedziela – 3.06.1996: O godz. 7-mej Ks. Biskup celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie do rodziców i osób starszych. O godz. 9.30 spotkanie Ks. Biskupa z rodzicami kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych i kleryków. Przybyło około 30 osób. Ks. Biskup skierował do nich pełne życzliwości słowo dziękując za wychowanie i oddanie dzieci na służbę Bożą.
Po Mszy św. o godz. 10-tej spotkanie z lektorami, członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i grup apostolskich. Młodzież dzieliła się swoimi problemami i planami na przyszłość. Ks. Biskup zachęcał ich do pracy na rzecz parafii.
O godz. 11.30 Msza św. dla dzieci, podsumowanie wizytacji i pożegnanie ks. Biskupa. Po Mszy św. spotkanie z Dziewczęca Służbą Maryjną i ministrantami. Sala w domu katechetycznym wypełniła się po brzegi. Dzieci pełne bezpośredniości rozmawiały z ks. Biskupem i chętnie czyniłyby to dalej lecz ks. Biskup musiał je opuścić.
Po obiedzie ks. Biskup odwiedził Siostry Zakonne a następnie leżącą 6 lat Jadwigę Gąsior na Zagórzu oraz Józefa Juruś – ojca diakona i Siostry Zakonnej. Po modlitwie na cmentarzu katolickim i żydowskim opuścił parafię.