Kończy się Rok Świętego Józefa

Jutro, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kościele przeżywać będziemy także zakończenie Roku Świętego Józefa ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. To był ważny rok, w którym odkrywaliśmy postać czułego opiekuna Świętej Rodziny. Warto zauważyć, że w tym roku w naszej Parafii święty Józef został także szczególnie zauważony i uczczony. Co się wydarzyło?

Każdy czwartek został poświęcony temu świętemu. W naszym kościele, jeśli nie ma innego wspomnienia, we czwartki odprawiane są Msze Święte wotywne ku czci św. Józefa, a zawsze odmawiana jest litania, w której wzywamy jego orędownictwa. W samej litanii pojawiły się nowe wezwania, które wprowadził Papież Franciszek (Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich). Dzięki hojności fundatorów przy ołtarzu św. Józefa mamy lichtarze ze świecami, które płoną we czwartki.

Odkrywaliśmy także aktualność przesłania, jakie daje nam św. Józef. W Parafii zawiązała się Grupa Mężczyzn Świętego Józefa. Spotykają się oni każdego 19 dnia miesiąca o godz. 19.00. W minionych miesiącach Mężczyźni św. Józefa rozważając list apostolski Patris corde przyglądali się świętemu Józefowi i szukali w nim wzoru, jak dziś być mężczyzną przeżywającym w pełni swoją wiarę i troszczącym się nie tylko o byt materialny, ale i wartości duchowe w swoich rodzinach. Mężczyzna św. Józefa to człowiek modlitwy, dlatego podczas spotkań odmawiana była także modlitwa różańcowa.

My w domach naszych damy Ci mieszkanie – tak śpiewamy w pieśni ku czci św. Józefa, która została specjalnie napisana i skomponowana dla naszej Parafii w tym szczególnym roku. Wyrazem przyjęcia św. Józefa do naszych domów stały się obrazy z jego wizerunkiem, które były rozprowadzane wśród parafian. Zainteresowanie obrazami było pięknym świadectwem przywiązania do św. Józefa i oddania się w jego opiekę.

1 maja br., we wspomnienie św. Józefa Robotnika, pobłogosławiona przez Księdza Proboszcza, oficjalnie rozpoczęła swoją działalność młodzieżowa Schola św. Józefa. Życie św. Józefa, ciche i ukryte z Nazarecie, oddawało cześć Bogu. Młodzi przyjmując św. Józefa za swojego szczególnego patrona, chcą także wyśpiewać Bogu chwałę i uczyć się od niego, jak pięknie żyć. Koronkowe lilie, znak przynależności do Scholi, są symbolem czystości św. Józefa, a beżowy kolor stroju nawiązuje do płaszcza, który św. Józef ma na sobie na naszym obrazie. Schola okryta jest więc płaszczem opieki św. Józefa.

Rok św. Józefa oficjalnie się kończy, ale nie kończy się nasze zaangażowanie w odkrywanie tej pięknej postaci. Pragniemy nadal odkrywać jego duchowe piękno i uczyć się od niego, jak z odwagą stawiać czoła codziennym wyzwaniom pozostając w zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką.
Niech pomaga nam w tym modlitwa, którą Ojciec Święty odmawia codziennie od ponad 40 lat.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe,
spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.
Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam,
by miały szczęśliwe rozwiązanie.
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją.
Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,
a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić,
ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.