Diecezjalne Centrum Duchowości ks. Jana Czuby

„Diecezjalne Centrum Duchowości ks. Jana Czuby” – tak określił to , co robimy w Bobowej dla podtrzymania pamięci o misjonarzu, ksiądz Piotr Boraca, który 27 września 2018 r. przewodniczył kolejnej Mszy św. przygotowującej parafię do 20. rocznicy śmierci ks. Jana Czuby. Ks. Piotr  przyjechał do Bobowej, by modlić się w intencji swego kolegi, bo sam jest misjonarzem. Pracował kiedyś na misjach, ale po dramatycznym wypadku wracał do zdrowia w kraju i przez kilka lat pracował w Diecezjalnym Wydziale Misyjnym jako jego wicedyrektor. Ostatnio podjął jednak decyzję o powrocie na placówkę misyjną do Republiki Środkowoafrykańskiej. Z tego też względu jego pobyt w Bobowej i wygłoszone kazanie miały szczególny wymiar. Jego wyjazd na misje to przecież kontynuacja pracy ks. Jana.

Dzieci i młodzież z Bobowej i Brzanej poznały ks. Piotra Boracę w marcu, kiedy głosił rekolekcje dla nich i starał się zarazić ich swoim entuzjazmem głoszenia Słowa Bożego. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, a spotkamy się z nim jeszcze 27 października w Bobowej podczas diecezjalnych obchodów 20. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby i Zjazdu Róż Różańcowych, którym będzie przewodniczył ks. biskup Andrzej Jeż.