2013.01.02 – Zmarł ks. Stanisław Gancarz – proboszcz parafii Korzenna

Ks. Stanisław Gancarz

W dniu 2 stycznia 2013 roku zmarł Ks. Stanisław Gancarz – proboszcz parafii Korzenna. Urodził się 21 lipca 1950 roku w Mechowcu (miejscowości należącej do parafii Cmolas – obecnie w diecezji rzeszowskiej). Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1974 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Ciężkowice, Pustynia, Bochnia – św. Mikołaja, Męcina i Brzezna. Od 1991 roku pełnił urząd proboszcza parafii Korzenna. Ponadto od 1992 roku do 1997 roku sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Bobowa, a następnie w latach 1997 – 2007 dziekana dekanatu Bobowa.

Wprowadzenie ciała śp. Ks. Stanisława do kościoła parafialnego w Korzennej w piątek (4 stycznia) o godz. 15.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Korzennej w sobotę (5 stycznia) o godz. 10.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.