2016.12.31 – Podsumowanie Roku 2016

Podsumowanie 2016 roku:

Sakramentu chrztu udzielono 50 dzieciom, w tym spoza parafii 1.
Bierzmowanie otrzymało 71 gimnazjalistów klas III.

Związek małżeński zawarło 13 par.

Do wieczności odeszło 33 osób ale na cmentarzu spoza parafii spoczęły jeszcze 4 osoby.

W tym roku nie przeżywaliśmy uroczystości I Komunii Świętej gdyż dzieci klas II SP przygotowują się do tego wydarzenia w klasie III.
Statystyka. Lata 2010-2016:

Do ważniejszych wydarzeń w 2016 r. należy zaliczyć:

5 maja – Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
7 sierpnia – Podziękowanie ks. Marianowi Jedynakowi za 12 lat posługi proboszcza
13 sierpnia – Instalacja proboszcza – Ks. dr Mariana Chełmeckiego
11 września – Srebrny Jubileusz posługi S. Bogumiły jako zakrystianki
2 października – Święcenia diakonatu kleryka Pawła Zagórskiego
29-30 października – Wizytacja Kanoniczna biskupa Leszka Leszkiewicza