2016.08.07 – Podziękowanie ks. proboszczowi Marianowi Jedynakowi

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/6318748377647575105

W niedzielę 7 sierpnia 2016 r. Rada Parafialna w imieniu całej wspólnoty parafialnej podziękowała ks. Marianowi Jedynakowi za 12 lat przewodzenia naszej wspólnocie parafialnej jako proboszcz. Formalne przekazanie parafii odbyło się w południe w sobotę 13 sierpnia.

Ks. mgr Marian Jedynak. Ur. 23.08.1949 r. w Brzesku. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w 1967 r. W latach 1967-1973 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Pracował jako wikariusz  w Wierzchosławicach, Jurkowie k/Dobrej, Zakliczynie i Tęgoborzy, gdzie został zamianowany rektorem przy kościele św. Mikołaja Bpa, (przeniesionym w  1980 r. za jego staraniem z Tęgoborzy do Tabaszowej, i tam zestawionym w 1981 r.), a następnie od 1989 r. został mianowany tamtejszym proboszczem. W roku 2004, Ks. Biskup Wiktor Skworc zamianował go  proboszczem a następnie dziekanem w Bobowej przy parafii Wszystkich Świętych.
W parafii katechizował dzieci w Szkole Podstawowej  nr 1 w Bobowej. W ciągu tych 12 lat dokonano m.in. wymiany kostki wokół kościoła i koło plebanii, wstawiono nowe witraże w kościele, rozpoczęto generalny remont kościoła św. Zofii (wymieniono gont, strop na całym kościele, osuszono fundamenty i dokonano drenażu terenu, wyremontowano dzwonnicę), który będzie jeszcze trwał kilka lat. Przyczynił się do tego aby Bobowej przywrócono prawa miejskie i zorganizował uroczystość podczas której ks. bp diecezjalny Wiktor Skworc uroczyście przywrócił patronat św. Zofii nad miastem. Ks. proboszcz również współtworzył internetowa stronę parafialną.
Ks. Marian Jedynak obecnie zmienił miejsce zamieszkania, przenosząc się do Brzeska – swojego rodzinnego miasta.