2016.02.18 – Zmarł ks. Stanisław Fiołek, były proboszcz Bobowej

W dniu 18 lutego 2016 roku zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Fiołek – emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy. Wprowadzenie ciała śp. Ks. Prałata Stanisława do kościoła parafialnego parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w niedzielę (21 lutego) o godz. 17.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w poniedziałek (22 lutego) o godz. 15.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na starym cmentarzu parafialnym w Dębicy.

Ks. Prałat Stanisław Fiołek urodził się 7 maja 1933 roku w Wyżycach. Pochodził z parafii Mikluszowice. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Mielec – św. Mateusza, Krynica – Zdrój – Wniebowzięcia NMP i Dębica – św. Jadwigi. W latach 1973 – 1974 pełnił urząd proboszcza parafii Bobowa, a w latach 1974 – 2003 urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy. Ponadto był notariuszem dekanatu Bobowa, wicedziekanem dekanatu Dębica, dziekanem dekanatu Dębica, dekanalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców w dekanacie Dębica – Wschód, członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej, Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, Diecezjalnej Komisji do spraw Personalnych, Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej, Zarządu Fundacji „Securitas”, delegatem Biskupa Diecezjalnego do spraw gospodarczych Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rejonowym ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej. Po złożeniu urzędu proboszcza w 2003 roku pozostał w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy w charakterze rezydenta. Od 1980 roku był Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie, a od 1995 roku Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 1985 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W 2007 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Dębicy otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.