2014.01.19 – Wsparcie odradzającego się katolicyzmu na Ukrainie

19 stycznia 2014 r. w naszej parafii kazania głosił kapłan pracujący na Ukrainie, ks. Stanisław Majkrzak – pochodzący z naszej tarnowskiej diecezji. Poprzez składkę pomogliśmy w budowie kaplicy i zaplecza, gdzie będzie się skupiać praca duszpasterska w Kodymie gdzie po ponad 90-ciu latach ateizacji następuje odbudowa Parafii.

https://picasaweb.google.com/109204686280482539565/ParafiaWKodymieNaUkrainie

Parafia Przemienienia Pańskiego znajduje się w mieście Kodymie, należącym obecnie do okręgu (obłasti) odeskiego na południowej Ukrainie. Miasto to jest położone u źródeł wypływającej stamtąd rzeki Kodymy – dopływu Południowego Bohu. Niegdyś niedaleko stąd przebiegała granica pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Mołdawią, należącą do Imperium Osmańskiego, z którym Polska toczyła wojny. Wiele z nich rozgrywało się właśnie na tych terenach. Tędy także wiódł szlak tatarskiej ordy na Rzeczpospolitą, zwany szlakiem wołoskim. Życie religijne napotykało, więc tutaj na olbrzymie trudności. Ledwie pojawiało się a już było niszczone przez zagony tatarskie. Brak jednak wyczerpujących danych aż do momentu podpisania traktatu w Karłowicach (1699), kończącego wojny polsko – tureckie. Ziemie te były wówczas zasiedlane osadnikami, przybywającymi z Rzeczpospolitej (z Małopolski i Podkarpacia). Właściciele ziem wybudowali pierwotnie drewniany, a następnie w latach 1835 – 1850 murowany Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

Ziemie te definitywnie odpadły od Polski w 1793 r., w wyniku drugiego jej rozbioru. Ze strony władz carskich Kościół napotykał na trudności, a istniejące w okolicy parafie greko – katolickie podporządkowano Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu. Kalendarz Diecezji Żytomierskiej pod datą 1914 r. podaje liczbę parafian – katolików 1658 dusz na liczącą wówczas 5000 mieszkańców Kodymę.

Bolszewicka rewolucja (1917) doprowadziła do zamknięcia kościoła parafialnego, uwięzienia duszpasterzy i ich rozstrzelania, co stało się w 1920 r. Katolików i wszystkich wierzących podano okrutnym i krwawym prześladowaniom trwającym przez całą noc komunizmu. Kościół popadał w ruinę, a liczba wiernych spadła niemal do zera. W 1947 r. zdewastowany budynek władze miejskie przekazały Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, a po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy (1991) został on definitywnie przerobiony na cerkiew.

W odradzającej się Parafii Rzymskokatolickiej w Kodymie początkowo grupę katolików stanowiło kilka młodych osób z mołdawskiego Przydnistrowia, którzy sami zabiegali o możliwość uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę i święta. Wtedy to (2007) rozpoczęli tutaj przyjeżdżać księża z Bałty i w lutym następnego roku Biskup Odesko – Symferopolski Bronisław Bernacki utworzył tam na nowo Parafię. Z braku dostępu do źródeł historycznych nazwano ją parafią Matki Bożej z Lourdes. Okazało się jednak, że wezwanie Parafii jest inne i do niego powrócono.

Chlubą Kodymy jest fakt, że właśnie tu 27 listopada 1915 r. urodził się późniejszy pilot i bohater Bitwy o Anglię (1940) generał Stanisław Skalski (zmarły 12 listopada 2004 r. i pochowany na Powązkach w Warszawie).

W 2011 r. po wielu staraniach zakupiono chatę z działką, niedaleko dawnego Kościoła Parafialnego i tam mieści się obecnie kaplica. Na stałe mieszkam w Kodymie od 2012 roku, wynajmując niedaleko kaplicy chatę i po przygotowaniu planów pod budowę nowej kaplicy, rozpocząłem w 2013 r. jej budowę, gdyż stary budynek jest w złym stanie.

W 2013 r. po raz pierwszy od 1919 r. miała miejsce kolęda, ślub katolicki oraz chrzest św. Obecnie trwają procedury prawnego zalegalizowania parafii, która liczy 27 osób na ponad 9 tys mieszkańców miejscowości. Prawosławnych jest ok 300 osób, ale nie są zbytnio religijni. Poza tym zdecydowana większość to ateiści.

Ks. Stanisław Majkrzak proboszcz