2013.03.20 – Zmarł ks. Józef Gąsiorowski

Dnia 20 marca 2013 r. w wieku 93 lat zmarł ks. Józef Gąsiorowski. Urodził się 3 lutego 1920 r. w Stróżnej. Ukończył gimnazjum w Wadowicach, do Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 1945 r. Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1950 r. Prymicje przeżywał w bobowskiej świątyni pw. Wszystkich Świętych.
W kronice parafialnej * odnajdujemy o Nim skromną notatkę: "Z parafii wyszedł nowy kapłan ks. Józef Gąsiorowski ze Stróżnej i od niepamiętnych czasów został wyświęcony w 1950 r. Prymicje miał bardzo uroczyste."

Do 1986 r. był naszym rodakiem – w tym bowiem roku została erygowana parafia w Stróżnej. Ks. Józef wspierał bardzo ofiarnie budowę i wykończenie nowej świątyni. W końcu czuł odpowiedzialność nie tylko za swoją pierwotną parafię, ale również za wioskę w której się urodził.

Ostatni raz odwiedziliśmy ks. prałata Józefa w Niegowici w ubiegłym roku, będąc na pielgrzymce z dziećmi I-o Komunijnymi. Wyrażał wtedy radość z tego, że rodacy o Nim pamiętają. Wraz z Nim sprawowali wówczas Eucharystię ks. Proboszcz i ks. Tomasz. Po Mszy św. była chwila na pamiątkowe zdjęcia oraz poczęstunek i garść wspomnień.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Niegowici 22 i 23 marca 2013 r.

* Kronika parafii Bobowa, cz. I, str. 32.