2012.11.04 – Pielgrzymka do Tuchowa

W dniu 4 listopada 2012 r. Parafia Bobowa uczestniczyła w dorocznej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Marian Jedynak, a koncelebrowali ją pozostali bobowscy kapłani oraz trzech O. redemptorystów. Kazanie wygłosił pochodzący ze Stróżnej diakon Artur Pruś – redemptorysta.