2011.10.29 – Bp Wiktor Skworc – Ordynariusz diecezji tarnowskiej

Dnia 13 grudnia 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dr. Wiktora Skworca Biskupem Tarnowskim. Pełnił tą funkcję przez niespełna 14 lat do 29 października 2011 r., kiedy to ogłoszono, że Benedykt XVI mianuje Go arcybiskupem metropolitą katowickim. W ciągu swojego pasterzowania w naszej diecezji trzykrotnie nawiedził naszą wspólnotę parafialną.

14 września 2000 r. witaliśmy Kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wraz z parafianami obraz witał biskup Ordynariusz. Przewodniczył on również Mszy św. o godz. 18.30 podczas której udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. To była pierwsza wizyta bpa Wiktora Skworca w naszej parafii.

22 października 2008 r.
bp Wiktor Skworc poświęcił tablicę w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, upamiętniającą ks. Jana Czubę a ufundowaną w 10-ą rocznicę jego męczeńskiej śmierci. 
 
 

17 maja 2009 r. w Bobowej odbyły się uroczystości związane z przywróceniem patronatu św. Zofii nad miastem. Uroczystości rozpoczęły się procesją z kościoła Wszystkich Świętych. Na trasie procesji nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej przywrócenie Bobowej praw miejskich z dniem 1 stycznia 2009 r. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przy kościele św. Zofii przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. Po mszy św. Ks. Biskup zasadził drzewko na placu przy kościele św. Zofii. Sadzonka sosny taborskiej została wyhodowana w Nadleśnictwie Jabłonna z nasiona, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r. podczas mszy św. na placu Piłsudskiego w Warszawie.