Zaproszenie na uroczystość poświęcenia nowo odrestaurowanego kościoła

Serdecznie zapraszamy na uroczyste błogosławieństwo nowo odrestaurowanego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej w 680 rocznicę lokacji miasta i 10 rocznicę przywrócenia praw miejskich Bobowej pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego dra Andrzeja Jeża.