Wywracający się mur już jest prosty…

Mur od strony północnej był tak zniszczony i pochylony, że trzeba go było prawie w całości wymurować na nowo. Udało się. Teraz już robimy konstrukcję pod nakrycie dachówkowe…