"Okno Papieskie"
W dniu 16 kwietnia 2012 r. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3, miało miejsce, Uroczyste Zakończenie Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012
Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich - w której Ks. Kardynał Karol Wojtyła - jako Metropolita Krakowski sprawował Msze św. Tam też znajdują się relikwie bł. Jana Pawła II.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się, w Sali Papieskiej, w której znajduje się słynne okno papieskie, z niego przemawiał Sługa Boży Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. W uroczystości wzięli udział Bp Jan Szkodoń oraz najwyżsi przedstawiciele Kuratorium z Krakowa. Z ich rąk nasza parafianka - uczennica II kl. Gimnazjum w Brzanie - Joanna Mierzwa jako laureatka odebrała gratulacje i nagrody.

Poszczególne etapy konkursu:
I – 25 października 2011 r. etap szkolny z wynikiem 45 p. na 49 maks.
II – 19 grudnia 2011 r. etap rejonowy (w Limanowej) z wynikiem 57 p. na 59 maks.
III – 19 marca 2012 r. etap wojewódzki (Kraków - Łagiewniki) z wynikiem 73 p. na 75 maks.

W finale znalazło się 197 osób z całego województwa. Tytuł laureata otrzymało 24 osoby, które uzyskały od 72 do 75 p.

W tym roku obowiązywała treść Księgi Jozuego oraz Księgi Sędziów wraz z literaturą dodatkową do tych ksiąg. W konkursie startowali również inni uczniowie Gimnazjum w Bobowej i Brzanie ale ze względu na bardzo wysoki poziom zadań, nikomu więcej nie udało się przejść pomyślnie etapu szkolnego.