Uzyskane dofinansowanie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej informuje, że otrzymała dofinansowanie z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w wysokości:

– 50 000,00 zł na realizację zadania pn. Konserwacja drewnianego stropu kościoła
pw. św. Zofii w Bobowej 
– prace wzmacniające konstrukcję wraz z rekonstrukcją pułapu z desek nad prezbiterium.
– 15 094,00 zł na realizację zadania pn. Zabezpieczenie i dezynsekcja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Zofii w Bobowej.