Skład Rady Duszpasterskiej od 18.11.2012 r. przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Ks. Marian CHEŁMECKI
Stefania BOGUSZ
Stanisław LUBAS
Janina ABRAM
Maria HEBDA
Agata SKÓRSKA
Agata WRONA
Jan TUREK
Ludwik GARGULA
Stefan MAGIERA
Grażyna KURZAWA
Anna SZCZEPANEK