Kościół parafialny

Obecny kościół został zbudowany zapewne jeszcze w XIV w., jednak dopiero z 1412 r. pochodzi pierwsza wzmianka o nim. W 1529 r. został podniesiony przez bpa krakowskiego Piotra Tomickiego do godności kolegiaty. W latach 1561-92 kościół był w posiadaniu luteranów, następnie po odzyskaniu przez katolików w 1592 r. został rekoncyliowany przez bpa Pawła Dębskiego, sufragana krakowskiego. W XVII w. został przebudowany i powiększony o kaplicę. W 1889 r. zniszczony przez pożar, następnie odbudowany.
 
ARCHITEKTURA. Pierwotnie gotycki, przekształcony w okresie baroku, w XIX w. pozbawiony częściowo cech stylowych. Kościół jest jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie od północy kaplica a od zachodu kwadratowa wieża, silnie przekształcona w końcu XIX w., zwieńczona hełmem ostrosłupowym. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami i nakryty dachami dwuspadowymi, krytymi blachą z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. W prezbiterium sklepienia krzyżowo-żebrowe, gotyckie z XIV w., ze zwornikami, na których herby Lis, Dębno i nieznany. W zakrystii sklepienia kolebkowe a pod wieżą żaglaste. W nawie strop płaski z fasetą. Kaplica nakryta kopułą z latarnią. W wejściach portale: do nawy od zachodu ostrołukowy, gotycki z XV w.; pozostałe do zakrystii, do kaplicy oraz od południa do nawy, barokowe z 2. poł. XVII w., ostatni z nich z herbem Ogończyk w nadprożu. Polichromia figuralna i ornamentalna, malowana w latach 1966-67 przez Adama Konteczko i Henryka Wójcika.
 
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny neogotycki, wykonany po 1889 r., z obrazem Ukrzyżowania malowanym na początku XX w. przez Jana Warchałowskiego. Dwa ołtarze boczne ustawione przy tęczy, neobarokowe z XX w., w lewym obraz Jezu Ufam TobieOłtarz w kaplicy rokokowy z 2. poł. XVIII w., w nim obraz MB Bolesnej, otoczony miejscowym kultem, malowany przez Feliksa Hanusza w 1851 r. Chrzcielnica barokowa, marmurowa, z rokokową pokrywą z 2. poł. XVIII w. Ambona neobarokowa z XX w. Kropielnica kamienna, barokowa. Konfesjonały i ławy neogotyckie w prezbiterium z herbami Korony i Litwy, z końca XIX w. Organy zbudowane przez Tomasza Falla. Obraz Ukrzyżowanie namalowany przez Jacka Malczewskiego z początku XX w., zawieszony wysoko na bocznej ścianie prezbiterium. Na wieży zawieszone są trzy dzwony odlane w 1957 w odlewni Mała Panew w Ozimku.