XVII Dzień Papieski

Dnia 8 października 2017 r. przeżywaliśmy kolejny Dzień Papieski. Po każdej Mszy Świętej LSO zbierała do puszek ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia z przeznaczeniem dla młodzieży z niezamożnych rodzin na zdobywanie wykształcenia. Na Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci przyniosły portrety naszego świętego rodaka Jana Pawła II, które ozdobiły kiosk Caritas.