Upiększamy teren przy kościele św. Zofii

Już za niecały miesiąc odbędzie się uroczystość ku czci patronki naszego miasta – św. Zofii. Wtedy też, po gruntownym remoncie, poświęcony i przywrócony do kultu zostanie kościół pod wezwaniem naszej patronki. Po zakończonym remoncie konserwatorskim przyszedł czas na porządkowanie otoczenia kościoła. Dzięki pomocy grupy parafian udało się wyplantować przestrzeń wokół kościoła, na której zasiana została trawa. Naszym narzędziom nie oparła się także skarpa obok kościoła, która została uprzątnięta ze śmieci i dzikiej roślinności. Wielki trud pracy się opłacił, bo jej efekty naprawdę cieszą oczy wszystkich. Składamy serdeczne Bóg zapłać parafianom, którzy ofiarnie pomagali w pracach porządkowych, prowadzonych przy kościele św. Zofii.