Święto Miłosierdzia Bożego

II Niedziela w Oktawie Wielkanocy została ustanowiona przez św. Jana Pawła II świętem Miłosierdzia Bożego. W ten szczególny dzień w naszym kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo godziny miłosierdzia, do którego tak usilnie wzywał Jezus w objawieniach skierowanych do św. Faustyny. Poprzedziła je uroczysta Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza Mariana Chełmeckiego. Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 15:00. Przed ołtarzem Jezusa Miłosiernego modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia i odnowiliśmy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Piękna tego nabożeństwa dopełnił śpiew chóru parafialnego „Cantate Deo”.

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. (Dzienniczek 699)