Słudzy Królestwa

http://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/4339355.Wreczenie-medali-Dei-Regno-Servire#gt

Biskup Andrzej Jeż 76 osób zasłużonych dla Kościoła wyróżnił medalem „Dei Regno Servire”. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w tarnowskiej katedrze po Mszy św., w czasie której swą uroczystość patronalną świętowali członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To zaszczytne odznaczenie z rąk bpa Andrzeja Jeża odebrał jeden z naszych parafian Pan Antoni Durlak.

http://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/4340572.Swietowanie-KSM-w-Tarnowie/40#gt

Również podczas Mszy św. w tarnowskiej katedrze 50 młodych ludzi złożyło przyrzeczenie w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Wśród tych młodych ludzi oficjalnymi członkami KSMu zostały dwie osoby z naszej parafii: Grzegorz Job i Marcin Śliwa.

Panu Antoniemu Durlakowi oraz Grzegorzowi i Marcinowi, życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej Bolesnej.
więcej informacji o na stronie Gościa Niedzielnego: