2010.11.07 – Pielgrzymka parafii Bobowa do Tuchowa

W dniu 7 listopada 2010 r. – tradycyjnie w pierwszą niedzielę listopada – parafianie Bobowej wyruszyli w pielgrzymce dziękczynno-błagalnej do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Historia pielgrzymki listopadowej sięga kilkudziesięciu lat. Tego roku uczestniczyło w pielgrzymce około 300 osób, w tym orkiestra strażacka i chór parafialny. Wraz z pielgrzymami uczestniczyli duszpasterze z parafii, którzy wraz z O. Proboszczem z Tuchowa koncelebrowali Mszę Świętą. Ojciec proboszcz Eugeniusz Leśniak wygłosił do pielgrzymów okolicznościowe kazanie w którym podkreślił wielką miłość i zaufanie Maryi wobec Boga. Zauważył, że Maryja mimo swego wielkiego wyróżnienia doznawała w swym życiu wiele bólów i przykrości. Doświadczała tego co ludzkie. Zachęcił wszystkich, aby idąc za wzorem Maryi nie zniechęcać się różnymi doznaniami, bólami, niepowodzeniami, bo zawsze mamy obok siebie Matkę i Jej Syna Jezusa. Oddając się Im możemy ufnie patrzeć ku przyszłości. W adoracji Najświętszego Sakramentu polecaliśmy Bogu sprawy naszej Ojczyzny, naszych rodzin, oraz te osobiste, które każdy z nas przyniósł na to święte miejsce, łaskami słynące.