Odpust parafialny zakończeniem misji w 2020.

Ostatni dzień Misji świętych przypadł na dzień odpustu parafialnego. Podczas uroczystej sumy odpustowej cała wspólnota parafialna modląc się dziękowała za czas Misji Świętych. Przedstawiciele Rady Parafialnej w imieniu całej wspólnoty dziękowali o. Rajmundowi za wielki dar parafialnych Misji Świętych, w czasie których, pod Jego duchowym przewodnictwem umacniali swoją wiarę. W uroczystej procesji udaliśmy się wokół kościoła, by raz jeszcze w tym szczególnym czasie oddać parafię opiece Bożej.