Odpust ku czci Wszystkich Świętych

Dnia 29 października 2017 r. przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci Wszystkich Świętych. W tym dniu homilie głosił ks. dr Józef Partyka – diecezjalny dyrektor poradni rodzinnej „Arka”.O godz. 11.00 odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. Józef w koncelebrze ks. Proboszcza i Ks. Macieja Gorgosza. Uroczystość uświetnił śpiew chóru parafialnego „Cantate Deo”. Dziękujemy wszystkim za obecność, a szczególnie: druhom strażakom z trenu naszej parafii, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, osobom niosącym sztandary i feretrony oraz dzieciom i młodzieży, które wcieliły się w postacie świętych i błogosławionych.