Odbiór konserwatorski ołtarza Matki Bożej Bolesnej

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. odbył się odbiór konserwatorski zadania pn. „Bobowa,
kościół pw. Wszystkich Świętych, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej (XVIII w.): prace
konserwatorskie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. Inwestycję w imieniu Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej odebrali: ksiądz Proboszcz dr
Marian Chełmecki, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, wykonawca prac – Konserwator
Dzieł Sztuki – Aleksander Piotrowski oraz Pani Anna Zahaczewska – Dobrowolska, która
reprezentowała Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Całkowity koszt
zadania wyniósł 235 835,28 zł, dofinansowanie w wysokości 117 917,64 zł.