Niedziela Biblijna

III Niedzielę Wielkanocną obchodziliśmy jako Niedzielę Biblijną. Ten dzień był okazją do zwrócenia uwagi na naszą relację do Słowa Bożego, które Pan Bóg kieruje do nas w Piśmie Świętym. Szczególnym czasem spotkania z Nim było nabożeństwo Słowa Bożego, które odbyło się o godz. 15.00 w naszym kościele parafialnym. Podczas nabożeństwa wybrani członkowie wspólnoty parafialnej proklamowali List św. Pawła do Rzymian – w ten sposób włączyliśmy się w akcję II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Fragment tego Listu był czytany także przed każdą Mszą Świętą.

Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska,
Galilejska
I franciszkańska,
O wy, Księgi mojego dzieciństwa,
Pisane dwujęzyczną mową,
Polską hebrajszczyzną,
Hebrajską polszczyzną,
Dwumową
Świętą
I jedyną.

Gdy ma się ku zachodowi
I z lipy przed moim domem opadają liście,
Siedzę nad Tobą,
Biblio,
I wywołuję z Twoich wersetów
Wszystkich najlepszych,
Którzy są dla mnie niedościgłym wzorem,
Wszystkich najpiękniejszych,
Których podziwiam,
Wszystkich szlachetnych,
Którym nie umiem dorównać,
Biblio,
Mówiąca do mnie głosem napomnienia
I głosem nagany,
I głosem gniewu,
I głosem kary,
I głosem potępienia,
I głosem przestrogi,
I głosem sumienia,
Biblio,
Sprawująca nade mną
Sąd.
Gdy ma się ku zachodowi,
A z lipy przed moim domem opadają liście,
Patrzysz na mnie
Oczami Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Oczami moich praojców,
Oczami mojego dziadka,
Oczami mojej żony,
Oczami moich umiłowanych poetów,
Oczami Jana z Czarnolasu, Skargi i Anhellego.

Roman Brandstaetter