Misje Święte w naszej parafii

Ważnym wydarzeniem religijnym w życiu każdej parafii są Misje Święte odbywające się z reguły co 10 lat. Ostatnie Misje Święte w naszej parafii miały miejsce w 2010 r.

Tegoroczne Misje Święte w bobowskiej parafii odbywały się w dniach 18 – 25 października 2020 r., a ich mottem było hasło „Wielka Tajemnica Wiary”. Tegoroczne misje odbywały się w czasie szczególnym, bo przez cały kraj i cały świat przetacza się pandemia koronawirusa. Wiele parafii z tego powodu odwołało wszelkie akcje duszpasterskie. Myśmy zawierzyli ten czas Matce Bożej Bolesnej i zdecydowaliśmy, że misje w naszej parafii się odbędą. Misje Święte prowadził o. Rajmund Jurolaitis ze Zgromadzenia Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej z Brzozówki. Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Ten szczególny dla wszystkich czas wypełniły Msze święte, nauki stanowe dla młodzieży, kobiet i mężczyzn. Były to dni słuchania Słowa Bożego, misyjnej pamięci o zmarłych, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, spowiedzi świętej, wyznania wiary i błogosławieństwa.

Zwieńczeniem Misji Świętych jest zawsze poświęcenie krzyża misyjnego. Najpierw przed umieszczonym krzyżem misyjnym w kościele został odmówiony różaniec. Następnie druhowie Strażacy w uroczystej procesji wynieśli krzyż i przy śpiewie pieśni pasyjnych udaliśmy się na plac kościelny. Tam ojciec misjonarz odmówił modlitwy i uroczyście poświęcił krzyż misyjny, który zawisł na frontowej ścianie kościoła. Wszyscy zgromadzeni z krzyżami w dłoniach odnowili przyrzeczenia chrzcielne i uroczyście ślubowali strzec wiary. Krzyż misyjny wykonał nasz parafianin pan Stefan Magiera.