Kolędnicy Misyjni

W Niedzielę Świętej Rodziny podczas każdej Mszy Świętej wystąpiła grupa kolędników misyjnych. Grupę przygotowała s. Justyna. Dzieci wraz z kapelą "Sami Swoi" kolędowały i zbierały ofiary na cele misyjne. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli swoimi ofiarami dzieło misyjne. Jak zawsze bobowianie okazali wielkie serca. Bóg zapłać.