Inscenizowane Tajemnice Radosne

https://photos.app.goo.gl/F8CjdIpmwx73YjC23

W poniedziałek 9 października, uczniowie klasy II B wraz z s. Rozarią przygotowały rozważania do tajemnic radosnych różańca świętego. Dzieci w pięknych strojach i z radosnym śpiewem profesjonalnie odegrały scenki nawiązujące do omadla

nej tajemnicy.