Adoracja dla małżonków

Dzisiejszy wieczór spędziliśmy na modlitwie - Zapatrzeni w Miłość. W przeddzień Niedzieli Bożego Miłosierdzia odbyło się czuwanie dla małżonków, podczas którego wpatrywaliśmy się w Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Był czas na osobistą modlitwę, małżonkowie wysłuchali też konferencji, którą wygłosił Ksiądz Proboszcz. Wspólnie zaśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a w kolejne dziesiątki wprowadzali nas poprzez krótką modlitwę sami małżonkowie.

Niech Jezus Miłosierny błogosławi naszym rodzinom.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie adoracji.