Oratorium – 40 rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II

16 października 1978 roku na Papieża został wybrany nasz rodak, kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. W tym roku przypada 40 rocznica od tego historycznego wydarzenia. Nasza parafia włączyła się w obchód tego jubileuszu organizując koncert 3 listopada, który odbył się w kościele św. Zofii. Wykonawcami byli muzycy zrzeszeni przy parafii św. Jakuba w Tuchowie. Swoją obecnością zaszczyciła duża liczba mieszkańców naszej parafii w wśród nich: ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii w Bobowej oraz Burmistrz Miasta Bobowa pan Wacław Ligęza wraz z małżonką. Koordynatorem zorganizowania koncertu był ks. Jarosław Kokoszka.