Sześciu nowych ministrantów 2012

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2012 r. po 3-miesięcznym przygotowaniu 6 aspirantów zostało przyjętych do grona ministrantów: Flądro Kamil, Kopka Mateusz, Kruczek Maciej, Ligęza Krzysztof, Podobiński Dawid, Sowa Robert.