Błogosławionych Świąt!

 

Kochani Parafianie!

Przyjmijcie od nas kapłanów oraz wspólnoty sióstr życzenia wielkanocne:

 

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we mnie wierzy, choćby i umarł,

Żyć będzie na wieki” (J 11. 25-26)

 

 

Jezus umarł, ale żyje! Przeszedł ze śmierci do życia.

Dokonał tego, co dotąd było niemożliwe.

Przez swoja śmierć wyzwolił nas z grzechu

I otworzył nam dostęp do nowego życia.

Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją

i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Z darem codziennej modlitwy w Waszej intencji.