W  2017  r. odeszli do Domu Ojca w niebie:
(w nawiasie dzień śmierci)
 1. Mucha Janina z Brzany l. 70 (10 stycznia)
 2. Zięba Andrzej z Bobowej l. 67 (12 stycznia)
 3. Śliwa Jan (Tadeusz) z Brzany l. 72 (18 stycznia)
 4. Ojczyk Józef z Brzany l. 77 (24 stycznia)
 5. Majcher Jan z Brzany l. 89 (29 stycznia)
 6. Ligęza Elżbieta z Bobowej l. 83 (30 stycznia)
 7. Kopka Zygmunt z Bobowej l. 60 (3 lutego)
 8. Sarota Tadeusz z Brzany l. 78 (18 stycznia)
 9. Proszak Ludwika z Bobowej l. 100 (21 lutego)
 10. Zięba Jan z Bobowej l. 81 (1 kwietnia)
 11. Zagórski Stanisław z Brzany l. 69 (24 kwietnia)
 12. Ormiańska Leona z Brzany l. 83 (1 maja)
 13. Nowak Czesława z Brzany l. 87 (7 maja)
 14. Turek Stanisław z Bobowej (ul. Okrężna) l. 54 (28 maja)
 15. Gucwa Michał z Bobowej l. 90 (1 czerwca)
 16. Cieśla Helena z Bobowej l. 77 (2 czerwca)
 17. Róż Mirosław z Bobowej l. 54 (20 czerwca)
 18. Zagórski Eugeniusz z Brzany l. 87 (25 czerwca)
 19. Broński Józef z Brzany l. 81 (20 lipca)
 20. Oświecimski Stanisław z Bobowej l. 76 (28 lipca)
 21. Śmiertka Wiesław z Bobowej l. 77 (30 sierpnia)
 22. Zięcina Zygmunt z Krakowa l. 74 (10 września)
 23. Jasiewicz Danuta z Bobowej l. 63 (24 września)
 24. Chochołowicz Zofia z Bobowej l. 70 (8 października)
 25. Markiewicz Teresa z Bobowej l. 80 (28 października)
 26. Mucha Teresa z Brzany l. 74 (1 listopada)
 27. Bagniewska Helena l. 77 (27 listopada)
 28. Ćwikła Władysław l. 71 (6 grudnia)
Proszą o modlitewne westchnienie 
 
Ostatnia aktualizacja 06.12.2017