W 2017 r. związek małżeński zawarli:
  1. 25 lutego: OLSZEWSKI Krzysztof z Sędziszowej i LIGĘZA Anna z Bobowej