Ks. Józef Dominik 
urodził się 15 stycznia 1943 r. w Nowym Sączu. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył w 1969 r. w Nowym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1975 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Wojakowa, Tylmanowa, Bobowa (1983-1984), Cikowice, Gumniska i Jastrzębia. W latach 1994 - 1996 był rezydentem w parafii Berest, a w latach 1996 - 2016 rezydentem w parafii Marcinkowice. Od kwietnia do sierpnia 2005 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie. 
Ks. Józef zmarł 9 listopada 2016 r. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym w Marcinkowicach w sobotę (12 listopada) o godz. 11.00, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.