W naszej parafii przeżywaliśmy 27 października 2013 r. uroczystość odpustową. Sumę celebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Piotr Pośliński, proboszcz z Jankowej.