W dniu 4 listopada 2012 r. Parafia Bobowa uczestniczyła w dorocznej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.
Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Marian Jedynak, a koncelebrowali ją pozostali bobowscy kapłani oraz trzech O. redemptorystów. Kazanie wygłosił pochodzący ze Stróżnej diakon Artur Pruś - redemptorysta.